Nabór !!!

Opublikowano 2 marca 2010, 08:14

Informujemy, że od 01.03.2010 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
.
Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”,
Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”,
Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”
.
o nazwie:
„Siła tkwi w Tobie – pomożemy Ci ją wydobyć”.
.
Projekt kierowany jest dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie są kobietami długotrwale bezrobotnymi, są w wieku aktywności zawodowej, w tym kobiety samotnie wychowujące dzieci. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do 15 kwietnia 2009 r.
.
.
Skip to content