Podziękowanie

Opublikowano 12 lutego 2016, 01:10

               Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że w dniu 12.02.2016 roku zakończył wydawanie pierwszej tury żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2015. Żywność otrzymaliśmy dzięki nawiązanej współpracy z Zarządem Rejonowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bielsku, któremu bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę, za deklarację dalszej współpracy oraz za udzielone wsparcie dzięki któremu 371 rodzin, w tym 764 osób z naszego miasta  otrzymało pomoc żywnościową. Zapewniamy, że Państwa pomoc to wsparcie dla naszego miasta i jego mieszkańców, które spotkała się z ogromnym zainteresowaniem.

               Informujemy jednocześnie, że pomoc w ramach w/w programu mogą otrzymać osoby, których dochód zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie przekracza:

951 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,

771 zł  na osobę  w rodzinie.

               Korzystając z okazji Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie pragnie złożyć serdeczne podziękowania :

– Panu Leszkowi Fortuńskiemu za bezinteresowne użyczenie własnego środka transportu do przewozu artykułów żywnościowych z Dębska k. Bielska do miejsca wydawania żywności tj. Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” w Gostyninie oraz osobiste zaangażowanie w ramach transportu,

– Pani Elżbiecie Przybylskiej przedstawicielowi Zarządu Rejonowego PKPS w Bielsku, za serdeczność, życzliwość i chęć podjęcia współpracy z tut. Ośrodkiem,

– Panu Rafałowi Różańskiemu Prezesowi Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” w Gostyninie za bezpłatne użyczenie magazynu do przechowywania żywności.

               Kierownik MOPS pragnie również podziękować wszystkim pracownikom socjalnym oraz członkom nowo powstałej Spółdzielni Socjalnej w Gostyninie w osobach: Pani Dorota Augustyniak, Pani Joanna Olszewska, Pani Wioletta Kamińska oraz Pan Grzegorz Chrobot za ogromne bezinteresowne zaangażowanie przy wydawaniu artykułów żywnościowych oraz chęć dalszej współpracy.

               O dalszej realizacji wydawania żywności osoby zainteresowane powiadomimy w kolejnej informacji.

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

Skip to content