PODZIĘKOWANIE

Opublikowano 11 października 2016, 11:32

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że w dniu 06.10.206 roku otrzymaliśmy pierwszą turę produktów żywnościowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2016.

Żywność otrzymaliśmy dzięki wieloletniej współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, któremu bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę, za deklarację dalszej współpracy oraz za udzielone wsparcie dzięki któremu około 1 000 osób z naszego miasta otrzyma pomoc żywnościową. Zapewniamy, że Państwa pomoc to wsparcie dla naszego miasta i jego mieszkańców, które spotkało się z ogromnym zainteresowaniem.

Korzystając z okazji Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie pragnie złożyć serdeczne podziękowania :

– Pani Elżbiecie Przybylskiej przedstawicielowi Zarządu Rejonowego PKPS w Bielsku, za serdeczność, życzliwość i chęć podjęcia współpracy z tut. Ośrodkiem,
– Panu Władysławowi Trzaskowskiemu właścicielowi firmy Usługi Sanitarne Gostynin ul. Bierzewicka 35 za kolejne, bezpłatne użyczenie własnego sprzętu do rozładunku towarów oraz bezinteresowną pomoc przy rozładunku,
– Panu Rafałowi Różańskiemu Prezesowi Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” w Gostyninie za bezpłatne użyczenie magazynu do przechowywania żywności.
członkom Spółdzielni Socjalnej za ogromne bezinteresowne zaangażowanie przy wydawaniu artykułów żywnościowych oraz chęć dalszej współpracy.

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

Skip to content