Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowano 10 grudnia 2013, 12:40

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie miasta Gostynina

< WIĘCEJ INFORMACJI>

Skip to content