Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowano 6 grudnia 2012, 11:20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Wykonywanie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w domu podopiecznego, na terenie miasta Gostynina. 

< WIĘCEJ INFORMACJI>

Skip to content