Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowano 18 stycznia 2013, 02:03

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Dostawy chleba do Jadłodajni Miejskiej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

(nr sprawy: MOPS-2000/01/2013)

< WIĘCEJ INFORMACJI>

Skip to content