Zawiadomienie o wyborze oferty – usługi opiekuńcze

Opublikowano 23 grudnia 2011, 11:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Wykonywanie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w domu podopiecznego, na terenie miasta Gostynina. 

< WIĘCEJ INFORMACJI>

Skip to content