Kadra

Kierownik (pokój nr 9, tel. 24 236 13 68)
– mgr Renata Zagórska

Z-ca Kierownika (pokój nr 7, tel. 24 236 13 66)
– mgr Iwona Kowalczyk

Główny Księgowy (pokój nr 4, tel. 24 235 30 95)
– mgr Małgorzata Ostrowska – Burakowska

Zespół d/s finansowo księgowych/ zamówień publicznych
– Anna Krupska (pokój nr 3, tel. 24 236 13 63)
– mgr Agnieszka Gronkiewicz (pokój nr 3, tel. 24 236 13 63)
– mgr Anna Papiernik (Zamówienia Publiczne – pokój nr 10, tel. 24 236 13 70)

Kasa (pokój nr 1, tel. 24 236 13 61)
– Agnieszka Rzetelska

Zespół d/s administracyjno – organizacyjnych (pokój nr 10, tel. 24 236 13 70)
– mgr Magdalena Stachurska (Dział świadczeń)
– mgr Kamil Śniecikowski (Dział świadczeń)

Sekretariat/Kadry (pokój nr 15, tel. 24 236 13 60)
– mgr Julita Antosiak
– mgr Anna Kwiatkowska

Zespół d/s pomocy środowiskowej
Starszy specjalista pracy socjalnej
– mgr Marzena Kubicka (pokój nr 8, tel. 24 236 13 67)

Specjalista pracy socjalnej
– lic. Anna Krzewicka (pokój nr 6, tel. 24 236 13 65)
– mgr Iwona Nawrocka (pokój nr 6, tel. 24 236 13 65)
– mgr Izabela Sobczyk – Studzińska (pokój nr 8, tel. 24 236 13 67)
– mgr Małgorzata Wojciechowska (pokój nr 8, tel. 24 236 13 67)

Starszy pracownik socjalny
– mgr Agnieszka Przybyt (pokój nr 5, tel. 24 236 13 64)

Pracownik socjalny
– mgr Monika Klimek (pokój nr 8, tel. 24 236 13 67)
– mgr Anna Kotowicz ( pokój nr 5 tel 24 236 13 64)

Zespół d/s świadczeń rodzinnych
Świadczenia Rodzinne (pokój nr 2, tel. 24 236 13 62)
– mgr Wioletta Wieczorek
– mgr Marta Dobrowolska

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (pokój nr 14, tel. 24 236 13 69)
– lic. Małgorzata Nawrocka

Skip to content