MIEJSKI ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

INFORMACJA

Od 21 czerwca 2011 roku przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie rozpoczął swoją działalność Miejski Zespół Interdyscyplinarny, którego celem jest podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, podejmująca współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy na terenie miasta Gostynina.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowej Komendy Policji, pedagogów szkolnych, Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Uruchomienie pracy Zespołu może nastąpić w wyniku reakcji na :

  • prośbę rodzica lub innych dorosłych członków rodziny,
  • prośbę dziecka,
  • informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej,
  •  informacje uzyskane z placówek oświatowych,
  •  informacje innych służb (np. pomocy społecznej urzędu pracy, policji, kościoła, służb medycznych, organizacji pozarządowych).

Zgłoszenie wniosku do Zespołu Interdyscyplinarnego może być również anonimowe.

 POBIERZ WNIOSEK    |   POBIERZ OŚWIADCZENIE

UWAGA

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy, zgłoś to do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie lub bezpośrednio do w/w instytucji, których przedstawiciel wchodzi w skład Zespołu.

Kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Parkowa 22
09-500 Gostynin
tel. 24 2361360
e-mail: mopsgostynin@wp,pl
www.mopsgostynin.pl
Iwona Kowalczyk tel. 24 2361366

Skip to content