ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

Opublikowano 22 lutego 2024, 07:15

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że  pomiędzy Wojewodą Mazowieckim – Panem Mariuszem Frankowskim, a Gminą Miasta Gostynina reprezentowaną przez Panią Renatę Zagórską Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Panią Małgorzatę Ostrowską-Burakowską Główną Księgową MOPS, z upoważnienie Burmistrza Gminy Miasta Gostynina i Skarbnika,  została zawarta umowa na dofinansowanie i realizację Programu  ASYSTENT  OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DLA JEDNOSTEK SAMORĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024. 

Program jest w całości finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zgodnie z zawartą umową, środki na realizację Programu będą przekazane w trzech transzach.

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – 434 085,00 zł na dofinasowanie kosztów usług Asystenta oraz 8 681,70 zł na koszty związane z obsługą Programu

Kolejne transze zostaną przekazane w terminie do 12 lipca 2024 r. oraz do 14 października 2024 r.

Skip to content