„OPIEKA WYTCHNIENIOWA „ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

Opublikowano 8 marca 2024, 10:13

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA „   DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że  pomiędzy Wojewodą Mazowieckim – Panem Mariuszem Frankowskim, a Gminą Miasta Gostynina reprezentowaną przez Panią Renatę Zagórską Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Panią Małgorzatę Ostrowską-Burakowską Główną Księgową MOPS, z upoważnienie Burmistrza Gminy Miasta Gostynina i Skarbnika,  została zawarta umowa na dofinansowanie i realizację Programu

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORĄDU TERYTORIALNEGO  –  EDYCJA 2024.

Program jest w całości finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zgodnie z zawartą umową, środki na realizację Programu będą przekazane w trzech transzach:

pierwsza transza w terminie 30 dni pod zawarcia umowy, kolejne  w terminie do 12 lipca 2024 r. oraz do 14 października 2024 r.

Łącznie na realizację zadania zostanie przekazana kwota 130 050,00 zł  oraz  na koszty związane z obsługą  Programu  kwota 2 601,00 zł .

Skip to content